About Products

适用领域

化学工厂、汽车喷漆车间、油漆工厂、塑料薄膜片、瓶制造、污水及粪尿处理厂、污染土壤处理、病原杀菌后气体处理、食品工厂、印刷厂、纤维染色、建筑物空气净化器、半导体以及平板显示器(OLED&LCD/TFT)工厂车间产生的有害气体处理、其他发生源等

产品特点

  • Appearance : Honeycomb
  • Standard Size : 150x150x50~150mm
  • Color : Dark gray
  • Cell density : 200cpsi~400cpsi

形状

反应原理

Gas Mechanism
TVOCs / Total Volatile Organic Compounds VOC + O2 → xCO2 + yH2O
THCs / Total Hydro Carbons CxHy + O2 → xCO2 + yH2O