Enhancing the value of a company through successful development of the
world-class of quality products with the global competitiveness

Company Specializing in Advanced Materials
Công ty cổ phần Hanso tập trung vào việc phát triển chất liệu nano hiện đại, sử dụng công nghệ tổ hợp phân tử của riêng mình.

© 2020 HANSO INC.

Nhóm sản phẩm

  • Chất hấp phụ hóa học dựa trên zeolit

Thông tin công ty

Liên hệ

Download