About Products

Chất xúc tác nhiệt độ thấp làm giảm ô nhiễm không khí dựa trên oxit kim loại

 • Dùng để loại bỏ chất hóa học hữu cơ (VOCs) dễ bay hơi
 • Dùng để loại bỏ ozon
 • Dùng để loại bỏ khí CO
 • Dùng để loại bỏ mùi hôi
 • Dùng để loại bỏ khí NOx (dưới 200℃)
 • Dùng để loại bỏ THCs
 • Dùng để loại bỏ khí EO
 • Dùng để loại bỏ Hội chứng bệnh văn phòng

Chất xúc tác dùng để làm giảm ô nhiễm không khí dựa trên oxit phi kim

 • Dùng để loại bỏ chất hóa học hữu cơ (VOCs) dễ bay hơi
 • Dùng để loại bỏ ozon
 • Dùng để loại bỏ khí CO
 • Dùng để loại bỏ mùi hôi
 • Dùng để loại bỏ khí NOx (dưới 350℃)
 • Dùng để loại bỏ THCs
 • Dùng để loại bỏ khí EO
 • Dùng để loại bỏ PFCs

Chất hấp phụ hóa học dùng để loại bỏ khí thải công nghiệp độc hại

 • Dùng trong quá trình sản xuất chất bán dẫn/display/LED/pin năng lượng mặt trời
 • Dùng để loại bỏ các chất như AsH3, PH3, SiH4, H2S, H2Se, Cl2, F2, BCl3, HCl, HBr, HF, Amine

Chất hấp phụ hóa học dựa trên than hoạt tính được ngâm tẩm/oxit kim loại

 • Dùng để loại bỏ HF, HCl, Cl2, H2S, SO2...
 • Dùng trong hộp mặt nạ phòng độc sử dụng trong quân đội, dân sự và đối phó với thiên tai
 • Dùng để loại bỏ tác nhân hóa học (CK, AC, CG, GB) để loại bỏ chất hóa học độc hại trong công nghiệp(TICs)

Chất hấp phụ hóa học dựa trên zeolite

 • Dùng để loại bỏ chất hóa học độc hại trong công nghiệp(TICs) : C6H12, NH3, SO2, Cl2, PH3, HCHO, EO, CS2, NO2
 • Dùng để loại bỏ photphin
 • Sử dụng trong quân đội/dân sự/đối phó với thiên tai/trong công nghiệp

Nghiên cứu & Phát triển

 • Máy diệt khuẩn dùng trong y tế
 • Máy diệt khuẩn dùng trong gia dụng
 • Cảm biến phát hiện tác nhân hóa học
 • Thiết bị làm cô đặc phần tử sinh vật dạng di động
 • Thiết bị loại bỏ virus và khí độc hại