About Products

Lĩnh vực ứng dụng

Dùng cho bình chống độc sử dụng trong quân đội và dân sự/ Dùng để loại bỏ các tác nhân hóa học/ Dùng để loại bỏ các chất hóa học độc hại trong công nghiệp, CNCl(CK), HCN(AC), Phosgene(CG), Sarin(GB),Dimethylmethylphosphonate(DMMP)/ C6H12, NH3, SO2, Cl2, HCl, H2S, CS2, PH3, HCHO, NO2

Đặc tính sản phẩm

  • Reference : MIL-DTL-32101
  • Appearance & Size : Granule type
  • Color : Black
  • Bulk density : 0.45~0.48g/cc
  • Total pore volume : 0.7㎤/g
  • Upper temp. limit : < 150℃

Appearance

Cơ chế phản ứng

Gas Mechanism Time to
Breakthrough (min)
CNCl CNCl + H2O → HOCN + HCl >55
CNCl + H2O → HOCl + HCN
HCN 2HCN + ZnO → Zn(CN)2(s) + H2O >28
4HCN(g) + 2CuO → 2Cu(CN)(s) + (CN)2(g) + 2H2O
(CN)2(g) + 2H2O → (CONH2)(g)

Thử nghiệm tính năng hấp phụ

Test Gas : H2S 5,000ppm in N2
Flow Rate : 100cc/min
Cat. Wt. : 0.5g
Sản phẩm Công ty cổ phần Hanso : HS-ASZM