About Products

Lĩnh vực ứng dụng

Công đoạn chế tạo chất bán dẫn, công đoạn sản xuất TFT-LCD, xử lý chất tồn đọng PFCs(các hóa chất như NF3, CHF3, SF6, CF4, C2F6, C3F8, c-C4F8) phát sinh trong quá trình chế tạo xử lý màng mỏng silicon không kết tinh pin mặt trời và nguồn phát sinh khác

Đặc tính sản phẩm

  • Appearance & Size : Granules (4x8 mesh)
  • Color : Dark navy
  • Bulk density : ~0.4g/cc
  • Crush strength : > 4.0 kgf/㎠
  • Recomm. operating temp. : 400~800℃
  • Upper temp. limit : < 1,000℃

Appearance

Cơ chế phản ứng

Gas Mechanism
NF3, CHF3, SF6, CF4, C2F6, C3F8, c-C4F8 XFn + M → MF + XO(XO2)
XFn + H2O → HF + XO(XO2)

PFC Destruction – Effects of PFC