About Products

Model : HS-BVC

Lĩnh vực ứng dụng

  • Các lĩnh vực sức khỏe/y tế/an toàn như dịch cúm gia cầm, virus cúm mới, MERS, Vi-rút Corona(COVID-19), tay chân miệng
  • Lĩnh vực quốc phòng, Lĩnh vực môi trường như đo đạc chất lượng không khí như máy lọc không khí

Đặc tính sản phẩm

  • Thiết bị làm cô đặc virus dạng điện bằng cách tích điện đối với phần tử virus rồi kéo về bằng điện
  • Thu gom một cách hiệu quả đối với cả các phần tử nhỏ dưới 1㎛(micron), đồng thời không gây tổn hại cho virus