About Products

Model : HS-VHR

Lĩnh vực ứng dụng

  • Các lĩnh vực sức khỏe/y tế/an toàn như dịch cúm gia cầm, virus cúm mới, MERS, tay chân miệng
  • Thiết bị lọc không khí dùng để loại bỏ virus và khí độc hại

Đặc tính sản phẩm

  • Sử dụng Vacuum-UV