About Products

Lĩnh vực ứng dụng

Mặt nạ hô hấp dùng trong cứu hỏa, bình khí oxy, bình hơi lặn, mặt nạ phòng độc dùng trong công nghiệp, mặt nạ dùng để thoát hiểm

Đặc tính sản phẩm

  • Appearance & Size : Granule type (12x20mesh, 30x80mesh, more)
  • Color : Dark brown
  • Bulk density : 0.6~0.65g/cc
  • Recomm. operating temp. : 25~160℃
  • Upper temp. limit : < 340℃

Appearance

Cơ chế phản ứng

Gas Cơ chế phản ứng
CO / Carbon Monoxide xCO + O2 → xCO2

Thử nghiệm tính năng hấp phụ

Test Gas : CO
Flow Rate : 295cc/min
Test Wt. : 0.5g
Inlet Con. : 2,000ppm