About Products

Khái quát thiết bị phản ứng xúc tác nhiệt độ thấp

Là thiết bị loại bỏ khí độc hại như các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi/hydrocarbon và mùi hôi phát sinh trong môi trường công nghiệp; đây là thiết bị phòng chống nhằm làm giảm ô nhiễm không khí bằng phương thức xúc tác, lần đầu tiên áp dụng chất xúc tác nhiệt độ thấp dựa trên oxit kim loại để phân hủy, loại bỏ các chất độc hại bằng CO2 và nước ở nhiệt độ thấp không gây hại cho cơ thể con người

Nguyên lý áp dụng chất xúc tác nhiệt độ thấp

Ưu điểm thiết bị chất xúc tác nhiệt độ thấp

Chi phí bảo dưỡng thấp

 • Tiết kiệm chi phí năng lượng do có khả năng vận hành ở nhiệt độ thấp (180~200℃)
 • Thu hồi nhiệt phản ứng chất xúc tác theo nồng độ chảy vào
 • Duy trì tuổi thọ chất xúc tác trên 3 năm nếu không có hiện tượng nhiễm độc xúc tác

Hiệu quả loại bỏ cao

 • Loại bỏ trên 98,5% trong điều kiện hoạt động từ 180~200℃ (tiêu chuẩn dưới 2000ppm nồng độ chảy vào)

Tính an toàn cao

 • Có thể sử dụng điện bằng nguồn năng lượng nên có khả năng vận hành không gây ra lửa
 • Sử dụng chất xúc tác nhiệt độ thấp oxit kim loại bằng chất liệu không cháy
 • Gắn thiết bị cảm biến phát hiện khí tồn đọng
 • Nâng cao tính an toàn thông qua các thiết bị an toàn được kiểm soát hệ thống theo thời gian thực

Tính dễ vận hành

 • Có thể áp dụng nhiều quá trình đa dạng
 • Có thể thiết kế và ứng dụng bằng thiết bị dạng nhỏ
 • Ưu việt trước sự thay đổi nồng độ trong thời gian làm việc theo nồng độ ứng dụng rộng

Tính thân thiện với môi trường

 • Sử dụng điện bằng nguồn năng lượng
 • Không có chất gây ô nhiễm thứ cấp như NOx
 • Do là chất xúc tác không độc nên có thể phân hủy như chất phế thải thông thường

Cơ cấu hệ thống chất xúc tác nhiệt độ thấp

Buồng, Bộ lọc, Thiết bị đun nóng trước không khí, Bình phản ứng xúc tác, Bình trao đổi nhiệt, Bộ quạt gió, Bộ quạt gió khẩn cấp, Cửa thoát