About Products

Lĩnh vực ứng dụng

Nhà máy hóa học, sơn xe ô tô, công ty sản xuất sơn, sản xuất dây điện, sản xuất chai/màng nhựa, nơi xử lý nước thải và chất thải, xử lý đất bị ô nhiễm, loại bỏ chất khí sau khi xử lý diệt khuẩn ở bệnh viện, nhà máy chế tạo thực phẩm, nhà in, nhuộm sợi, máy lọc không khí trong tòa nhà, xử lý khí độc hại phát sinh trong nhà máy chế tạo chất bán dẫn hoặc màn hình phẳng (OLED&LCD/TFT), hoặc những nơi phát sinh khác

Đặc tính sản phẩm

  • Appearance : Honeycomb
  • Standard Size : 150x150x50~150mm
  • Color : Dark gray
  • Cell density : 200cpsi~400cpsi

Appearance

Cơ chế phản ứng

Gas Mechanism
TVOCs / Total Volatile Organic Compounds VOC + O2 → xCO2 + yH2O
THCs / Total Hydro Carbons CxHy + O2 → xCO2 + yH2O