About Products

Lĩnh vực ứng dụng

Dùng để loại bỏ các khí như H2S, H2Se, PH3, AsH3, quá trình khuếch tán (Diffusion), quá trình lắng đọng hóa học (CVD)

Đặc tính sản phẩm

  • Appearance & Size : Pellet (ø=3.0, more)
  • Color : Light blue
  • Bulk density : 0.8g/cc
  • Crush strength : > 2.0kgf/㎠
  • Upper temp. limit : < 50℃

Appearance

Cơ chế phản ứng

Gas Mechanism TLV (ppm)
H2S Cu(OH)2 + H2S → CuHS + 2H2O 5
2Cu(OH)2 + H2S → Cu2S + 4H2O