About Products

Lĩnh vực ứng dụng

Chuyên dùng khử mùi bãi lấp rác thải, phân huỷ kỵ khí. Lọc không khí, chuyên dung loại bỏ khí thải (khí metan /carbon dioxide), nhà máy xử lý nước thải v.v…

Đặc tính sản phẩm

  • Ngoại hình & kích thước : Hạt (4x12 mesh)
  • Màu sắc : Nâu sáng
  • Mật độ khối : 0.36~0.4g/cc
  • Khối lượng : 1.0 Kg H2S/Kg media

Appearance

Cơ chế phản ứng

Gas Mechanism
H₂S M-O + H₂S → M-S + H₂O
M-S + O₂ → M-SO₂
M-SO₂ + H₂S → M-O + 2S + H₂O
Cộng chung : H₂S + 1/2 O₂ → S + H₂O