About Products

Lĩnh vực ứng dụng

Máy in, máy photo, nơi xử lý nước thải, máy lọc không khí trong tòa nhà, xử lý chất khí sau công đoạn sản xuất chất bán dẫn, máy xử lý rác thải thức ăn...

Đặc tính sản phẩm

  • Appearance : Honeycomb
  • Standard Size : 150x150x50~150mm
  • Color : Black
  • Cell density : 200cpsi~400cpsi

Appearance

Cơ chế phản ứng

Gas Mechanism
O3 / Ozone 2O3 + O2 → 4O2